Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Media’ Category

I en tid nå har jeg hørt flere ganger, jeg tror det først og fremst er på radio, om problemene i Mexico. De sikter til problemene med en oljebrønn i Mexicogolfen. Det er bare det at disse problemene hører hjemme i nabolandet til Mexico. Mexico har sikkert mange nok problemer uten at det skal være noen som helst grunn til å tillegge dem problemer som hører hjemme hos deres store nabo i nord.

Reklamer

Read Full Post »

Ytringsfriheten vår har kommet under debatt i det siste. Den er en viktig del av vårt demokratiske system og er beskyttet i vår grunnlov.Det hele startet med at Dagbladet publiserte et bilde av Muhammed.

Tegningen

Tegningen som var på bildet Dagbladet viste, viste Muhammed som en gris mens han skriver Koranen. Dette var ikke en av de tegningen Jyllandsposten publiserte, men etter det jeg har forstått en tegning laget av en israelsk nybygger. Tegningene i Jyllandsposten hadde en brodd f.eks. mot de som sprenger bomber og hevder de gjør det i Muhammeds navn. Den tegningen Dagbladet viste hadde ikke noen slik brodd, den var bare egnet til å fornærme. Hvis jeg har forstått det jeg hørte på radio riktig, er den dessuten blitt forbudt i Israel. Jeg har imidlertid ikke vært istand til å finne noe belegg for dette.

Dagbladet

Grunnen til at tegningen ble avbildet var at de hadde fått vite at det var en lenke til den fra en gruppe på Facebook for PST. Det var Arfan Bhatti som gjorde dem oppmerksom på lenken, og som også lot Dagbladet ta et bilde av seg mens han ser på tegningen på en skjerm. Hva som enn kan ha vært Bhattis grunn til å tillate dem ta det bildet, må han da ha ant at avisen kunne komme til å bruke det. I mine øyne er han i det minste medskyldig i bruken. Det kan betegnes som smakløst av Dagbladet at de viste bildet, men de er i sin fulle rett. De har dessuten aldri vært spesielt fintfølende overfor kristne, så noen muslimhets kan ikke jeg se at dette er en del av.

Demonstrasjonen

Det kom til protester mot Dagbladet. Først en slags streik blant drosjesjåfører, senere en massedemonstrasjon hvor enkelte reporter sier 3000 deltok. Dette gikk fredelig for seg, og hele saken kunne ha endt der. Imidlertid var det en av de som holdt appell som benyttet sin ytringsfrihet til å komme med en advarsel på en måte som også kunne tas som en trussel.

Mohyeldeen Mohammad

Det var Mohyeldeen Mohammad som holdt appellen, og som etterpå ble intervjuet i Klassekampen. Der ble han spurt om en steining, som han sa var grei siden vedkommende var homofil. Det var helt i tråd med Islam at han da ble steinet. Dette utløste anmeldelse for trusler.Det utløste også at en lang rekke muslimer tok avstand.

Ytringsfriheten

Ytringsfriheten har i denne saken vært nyttig. Den har tydeliggjort for oss som tilhører majoriteten her i Norge at det er meningsforskjeller innad i minoriteten. Den har vist både majoriteten og minoriteten at det finnes også hos oss noen som har ekstreme meninger, og den har vist oss i majoriteten at disse ekstreme meningene tilhører kun et lite mindretall av minoriteten. Den har dessuten fått minoriteten til å se at her må de selv gjøre noe med disse ekstreme meningene. Nå skal det være en demonstrasjon i hjembyen til Mohyeldeen Mohammad, Larvik, for å ta avstand fra hans meninger. Det er den riktige måten å bekjempe ekstreme meninger på, ved klart å ta avstand fra meningene. Derfor er det farligste vi kan gjøre å forsøke å forby de som har ekstreme meninger å ytre dem.

Read Full Post »

Mona Johansen, kommunikasjonssjef i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, skriver en tankevekkende kommentar om medienes jakt på konflikt. Det var midt i kaoset omkring svineinfluensaen i høst at hun ble oppringt av flere medier som gjerne ville ha henne til å uttale seg kritisk mot prioriteringen i helsevesenet som media ville ha henne til å si gikk ut over hennes pasientgruppe. Hun ville ikke svare slik media ønsket, for hun hadde tillit til den faglige vurderingen som ble gjort. Ja, da var hun totalt uten interesse for media. Helt uavhengig av at det kanskje hadde vært av interesse for oss andre å vite at foreningen ikke oppfattet det som kritisk at noen planlagte operasjoner ble utsatt på grunn av den akutte situasjonen.

I sin iver etter å dekke konflikter unnlater media å informere. Det er typisk at i enhver debatt er det ytterstandpunktene som får delta. Det er typisk at når det oppdages en konflikt, løper journalister i flokk for å skaffe oppslag om den samme konflikten. De ender gjerne opp med nesten identiske oppslag i løssalgsavisene. Vi har en pressestøtte for å sikre et mangfold. Er det det vi oppnår?

I dagsnytt atten idag var både Johansens kommentar og pressestøtten oppe til debatt. Et forslag om at uavhengige journalister skulle få en del av pressestøtten. Tanken som slo meg, var at kanskje noe av pressestøtten skulle vært kanalisert til journalister eller media som våget ta en annen vinkling enn den alle de andre tar. Det er selvsagt svært vanskelig å lage et slikt system, men da ville vi i det minste belønnet mangfold.

Read Full Post »

Svein Tore Marthinsens blogg gjorde meg oppmerksom på en glimrende artikkel i Dagbladet. Vel verd å lese.

Read Full Post »