Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Allkunne’

Allkunne har ifølge en del presseoppslag saksøkt Wikipedia for opphavsrettsbrudd og forlanger penger for dette. Den artikkelen som visstnok skal være kopiert er slettet fra Wikipedia, både nynorskartikkelen som var der den ble lagt inn, og den oversettelsen til bokmål som ble laget deretter. Det er vanlig måte å gjøre det på, noen klager på at her er det kopiert noe inn i Wikipedia på en ulovlig måte. Deretter sjekkes det og når denne sjekken forteller en administrator på Wikipedia at dette er opphavsrettsbrudd, så slettes det fra Wikipedia. Denne siste prosessen vil oftest være meget rask, sjelden ta så mye som en dag. Dette fordi Wikipedia tar opphavsrett særdeles alvorlig.

Allkunne mener imidlertid at det i tillegg har foregått systematisk kopiering av en del artikler som ikke er ordrett kopiert. Da kommer man imidlertid opp i det problemet at leksikonstilen for en biografi ikke gjør det spesielt lett å unngå at formuleringer som ligner på andre omtaler av samme person. Se på en vilkårlig artikkel som omhandler en person, og du vil finne noe slikt som dette:

NN (født dato i sted, evt død dato og sted) er/var en nasjonalitet yrke. Så en setning eller to som forteller hvorfor vedkommende fortjener en leksikonartikkel. Neste avsnitt vil typisk ha litt om barndom og utdannelse. Så noen setninger om yrkeslivet. Tilslutt kommer en kronologisk liste av hva vedkommende har skrevet hvis det en forfatter, tilsvarende for andre yrker. I tillegg skal dette fortelles i en nøktern stil. Vurderinger er ikke en del av stilen, fakta er. Derfor vil en artikkel ligne svært på en annen artikkel hvis fakta ligner.

Allkunne har halvannet tusen artikler. For å få til det har det vært nødvendig med store pengebevilgninger. Wikipedia på nynorsk har over 60 000 artikler, uten at det har vært nødvendig med noen bevilgninger. Riktignok er det en av skribentene som har fått et stipend, men sammenlignet med Allkunne har Wikipedia på nynorsk vært gratis. Allkunne må du vite om for å finne, Wikipedia er så lett å finne at du nesten kan være sikker på at det ikke finnes noe om et emne hvis du ikke finner det på første side med søkeresultater fra Google. Når vi videre ser at hvis du gjenbruker stoff fra Allkunne, ja så risikerer du å bli saksøkt, mens hvis du gjenbruker noe fra Wikipedia så nærmest jubler de som har skrevet det, ja da kan du selv trekke konklusjonen om hvem av disse som er mest nyttig.

Nynorsk er ikke mitt språk, jeg vil følgelig ikke lide noe stort tap om det forsvant. Imidlertid vil det være et tap for mange andre om nynorsk forsvant. Hvis Allkunne er det som skal forhindre at nynorsk forsvinner, da ser det mørkt ut. Wikipedia på nynorsk er derimot en viktig ressurs som sterkt bidrar til at nynorsk ikke har forsvunnet fra nettet. Så viktig som nettet er og vil bli i fremtiden kan jeg følgelig ikke unngå å trekke konklusjonen at Wikipedia på nynorsk også er viktig for om nynorsk skal overleve inn i fremtiden, mens Allkunne ikke er det.

Reklamer

Read Full Post »