Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Datalagringsdirektivet’

Nå har regjeringen foreslått at EUs datalagringsdirektiv skal gjelde også for Norge. Riktignok er to av partiene mot direktivet, og kommer til å stemme mot det i Stortinget. Dermed kommer Høyre til å være det partiet som kommer til å avgjøre saken. Høyre er splittet i saken, med et stort mindretall uansett hvilken vei det går. Forholdet til EU og politiets muligheter til å oppklare forbrytelser på den ene siden, personvern på den andre.

Partiledelsen ser ut til å ønske seg å kunne forhandle seg frem til noe som kan se noenlunde spiselig ut. For meg ser det ut som om Arbeiderpartiet har vært seg det bevisst, og lagt inn prutningsmonn slik at Høyre skal få en symbolsk seier. De har foreslått et års lagringstid, mens Høyre ønsker seg det som er minimum i direktivet, et halvt år. Det kan godt være at Høyre også på andre punkter kan klare å forhandle frem endringer, men det vil allikevel ikke endre på det grunnleggende.

For meg er det ikke datasikkerheten eller lagringstiden som er det viktige i denne saken, men hvem som skal omfattes av lagringen. Når forsvaret nå foreslår at enkelte sensitive myndighetspersoner skal unntas, har det selvsagt med datasikkerhet å gjøre. Og det ville selvsagt vært pikant med avsløringer på Wikileaks (har ingenting med Wikipedia å gjøre) om hvor statsministerens mobiltelefon har beveget seg. Allikevel mener jeg dette ikke er det som bør avgjøre saken.

Jeg ønsker at alle som ikke er under misstanke skal unntas, og det har med prinsipp å gjøre. Vi som er borgere i Norge skal ikke overvåkes med mindre det finnes en misstanke. Grensen for hvor sterk den misstanken skal være, og hvem som skal avgjøre om vi er under slik misstanke eller ikke er selvsagt et spørsmål som må avgjøres. Men det Høyre nå skal avgjøre er om grensen skal gå på absolutt ingen misstanke og at det er EU som bestemmer at det gjelder oss alle.

Nå er det opp til Høyre om det er et parti som har prinsipper og verdier, eller om det hele handler om hestehandel.

Reklamer

Read Full Post »

Vampus anbefaler å signere folkets opprop mot datalagringsdirektivet. Jeg vil viderebringe den oppfordringen. Det kan signeres her.

Read Full Post »