Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Fritt ord’

Det er synd å si det, men når Fritt Ord gir penger til drift av Store norske leksikon er det å kaste gode penger etter dårlige. Anniken Huitfeldt har sagt klart fra at staten ikke kommer til å bevilge penger til drift av leksikonet. I en situasjon hvor regjeringen kommer til å måtte lete etter steder hvor det er mulig å stramme inn, er muligheten for at de skal ombestemme seg ikke engang liten, men ikkeeksisterende.

Jeg skrev nylig om slutten, og har tidligere skrevet om at det er leit at SNL forsvinner. men de forsvinner. I alle fall forsvinner de som et levende nettleksikon. Mange har hatt lyst til å få integrert SNL i Wikipedia, men det er mange hindre for det. Kunnskapsforlagets motvilje er en av disse. Den uklare lisensen som de bruker på sine frie artikler er en annen. Rettighetene til de navngitte forfatterne er et tredje.

Det er mange, svært mange, oppslagsord som har en artikkel i SNL som mangler artikkel i Wikipedia på norsk. Disse artiklene hadde det vært nyttig å få artikkel om også på Wikipedia. Det er imidlertid ingen tvil om at det vil vært et meget stort arbeide for å integrere artiklene, men det ville være mulig over tid. Dette vil imidlertid ikke skje.

Jeg var spent på hva som ville skje da SNL ble sluppet på nett, men ble raskt skuffet. Artiklene jeg så var jevnt over for korte i forhold til de artiklene vi forventer på Wikipedia, svært mange så korte at enkelte betrakter så korte artikler som skjemmende. Jeg er ikke av den mening, for jeg mener også dekning i form av korte artikler kan gi en dekning i bredde som også har verdi. I tillegg til at artiklene var svært korte var mangelen på internlenker skuffende. Det medførte at man nok kunne finne en artikkel om en bestemt person eller et bestemt emne, men man fikk ikke mye hjelp til å finne relatert informasjon. Dette er noe man finner rikelig av på Wikipedia.

Det beste som kan skje med det nåværende SNL er etter min mening at man arkiverer det i den form det er nå, og lar det fortsette å være tilgjengelig for oppslag, men at man lar være å oppdatere det ytterligere. Det vil koste langt mindre enn de pengene Fritt Ord nå er villig til å bevilge, og vil høyst sannsynligvis gi like mye nytte.

Reklamer

Read Full Post »