Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Politikk’

Maria Amelie

Det ser ut til at nordmenn generelt ikke er veldig begeistret for asylsøkere og vil helst ha dem sendt hjem, men ofte når en av dem skal sendes hjem skal det ikke gjelde den spesielle personen. Det kan jo være at det var denne spagaten som ledet til at Stortinget like godt sørget for at Regjeringen ikke skulle ha avgjørelsen i slike saker. Det er i hvert fall høyst forståelig om det var det som var årsaken.

Dennegang gjelder saken Maria Amelie. Såvidt jeg kan se er hun en person som jeg også gjerne skulle sett at ble i Norge. Hun ser ut til å ville være norsk, hun ser ut til å ønske å bidra, hun ser definitivt ikke ut til å ønske å være her av bekvemmelighetsgrunner. Hun har klart å ta seg en utdannelse, noe hun visstnok ikke skulle hatt rett til å ta. Hun har visst i tillegg fått tilbud om jobb, dette også ulovlig. Og her er vi kanskje ved noe av kjernen i problemet. Vi åpner for asyl, men ikke for arbeidsinnvandring. Hva enten de som flykter, flykter fra fattigdom, uro eller forfølgelse, er den eneste muligheten de har for å komme inn hos oss å søke asyl. Ofte da med falsk identitet og begrunnelse. Så starter en langvarig prosess frem til de tilslutt blir sendt hjem. I Marias tilfelle til et land hun ikke lenger kan sies å ha noen særlig tilknytting til.

Vi må ha et asylinstitutt, for hvis ikke verdens rikeste land kan ta seg råd til det, da var vi moralsk fattige. Men vi trenger rydde opp, slik at vi ikke får endeløse rekker med saker hvor personer etter mange år, godt integrerte i lokalsamfunn, skal sendes ut mot protester fra ikke minst lokalsamfunnene de har bodd i. Da må vi ha ordninger som passer for andre enn de som virkelig er forfulgt. Det må ikke være flere køer for å komme inn i landet. Det finnes en kø i tillegg til asylkøen, en kø for spesialister. Hva med å lage en kø til, for folk som vi gjerne ser at fortsetter å være gode naboer, bidragsytere i lokalsamfunnene rundt omkring? En kø for de som har latt seg integrere. Hva med å la folk få lov til å bytte kø? Hadde vi hatt det, ja da hadde den saken som idag har vært på topp i alle aviser, som fylte mesteparten av Dagsnytt atten, ikke vært noen sak i det hele tatt. Da hadde Maria fått bytte til den andre køen, og vært på god vei mot et norsk statsborgerskap idag.

Jeg ser bare en eneste negativ side ved en slik løsning – ingen av oss hadde hørt om Maria Amelie.

Reklamer

Read Full Post »

Nå har regjeringen foreslått at EUs datalagringsdirektiv skal gjelde også for Norge. Riktignok er to av partiene mot direktivet, og kommer til å stemme mot det i Stortinget. Dermed kommer Høyre til å være det partiet som kommer til å avgjøre saken. Høyre er splittet i saken, med et stort mindretall uansett hvilken vei det går. Forholdet til EU og politiets muligheter til å oppklare forbrytelser på den ene siden, personvern på den andre.

Partiledelsen ser ut til å ønske seg å kunne forhandle seg frem til noe som kan se noenlunde spiselig ut. For meg ser det ut som om Arbeiderpartiet har vært seg det bevisst, og lagt inn prutningsmonn slik at Høyre skal få en symbolsk seier. De har foreslått et års lagringstid, mens Høyre ønsker seg det som er minimum i direktivet, et halvt år. Det kan godt være at Høyre også på andre punkter kan klare å forhandle frem endringer, men det vil allikevel ikke endre på det grunnleggende.

For meg er det ikke datasikkerheten eller lagringstiden som er det viktige i denne saken, men hvem som skal omfattes av lagringen. Når forsvaret nå foreslår at enkelte sensitive myndighetspersoner skal unntas, har det selvsagt med datasikkerhet å gjøre. Og det ville selvsagt vært pikant med avsløringer på Wikileaks (har ingenting med Wikipedia å gjøre) om hvor statsministerens mobiltelefon har beveget seg. Allikevel mener jeg dette ikke er det som bør avgjøre saken.

Jeg ønsker at alle som ikke er under misstanke skal unntas, og det har med prinsipp å gjøre. Vi som er borgere i Norge skal ikke overvåkes med mindre det finnes en misstanke. Grensen for hvor sterk den misstanken skal være, og hvem som skal avgjøre om vi er under slik misstanke eller ikke er selvsagt et spørsmål som må avgjøres. Men det Høyre nå skal avgjøre er om grensen skal gå på absolutt ingen misstanke og at det er EU som bestemmer at det gjelder oss alle.

Nå er det opp til Høyre om det er et parti som har prinsipper og verdier, eller om det hele handler om hestehandel.

Read Full Post »

I VG kan man lese: Senterpartileder Liv Signe Navarsete trøstet seg og sine partifeller med skriftens ord om at etter sju vonde år følger sju gode da Sp feiret sin 90-årsdag. At det har vært noen dårlige måneder for Senterpartiet kan vi vel alle være enige i. Skylden for det må de imidlertid ta selv.

Det slår imidlertid meg at uttalelsen er en usedvanlig lite hyggelig hilsen til de to partiene som i fem av de siste syv år har vært i regjering sammen med Senterpartiet.

Read Full Post »

Prosjektet for å rense gasskraftverket på Mongstad har vært skrytt av både hjemme og ute. Vi ligger etter det jeg kan forstå ikke godt an til å oppfylle våre forpliktelser etter Kyotoavtalen, annet enn at vi unektelig har penger nok til å kjøpe kvoter i utlandet. Mongstad derimot, det var reelle kutt her hjemme. Riktignok kunne det se ut til at det var optimistisk tidsplan, en tidsplan som vel i realiteten ble laget mest for å gi SV et fikenblad å skjule seg bak når de måtte godta at Statoil fikk konsesjon. Stoltenberg derimot skjulte seg ikke, han paraderte stolt i sine nye klær,  drakten han døpte Norges Månelanding.

Nå er rensingen utsatt for andre gang, dennegang så lenge at regjeringen Stoltenberg ikke vil kunne legge saken frem for Stortinget, og noen garanti for at neste regjering vil legge den frem finnes ikke uansett om det er Arbeiderpartiet eller noen andre som får statsminister i den regjeringen som sitter i 2014.

Stoltenberg er nå så avkledd at vi forhåpentligvis har hørt ham skryte av månelandingen for siste gang. Fikenbladet til SV er så godt gjemt at SV-representantene hadde gått å gjemt seg når det ble tatt opp i spørretimen i Stortinget idag.

En helt annen sak er at det globale klimaregnskapet kanskje har større nytte av norsk investering i rensing av kullkraftverk hva enten det er i Polen, India eller Kina enn et prestisjeprosjekt her hjemme.

Read Full Post »

Vi ser ikke lenger tobakksproduktene i butikkene. Produktene er der, vi har ikke lenger lov til å se dem. Dette liker ikke tobakkgiganten Philip Morris, og saksøker derfor Norge. De hevder at forbudet ikke har noen noen effekt på det totale forbruket. Umiddelbart ville jeg ha antatt det samme. De som ennå ikke har sluttet å røyke her i Norge, kan da umulig slutte å kjøpe tobakk bare fordi de ikke ser produktene. Heller ikke er jeg istand til å se at så veldig mange av oss som ikke røyker skulle kjøpe det på impuls.

Nå saksøker imidlertid et selskap som har en meget stor markedsandel Norge fordi de mener forbudet gjør konkurransen vanskeligere. Her er det noe som ikke høres riktig ut i mine ører. Jeg har faktisk latt meg overbevise av Philip Morris. Jeg tror at jeg tok feil i mine antagelser, og at på en eller annen måte vil dette forbruket bidra til å senke forbruket. Dette er ikke det Philip Morris hevder, men hvis det ikke var slik, må da dette søksmålet være fullstendig unødvendig.

Read Full Post »

Ytringsfriheten vår har kommet under debatt i det siste. Den er en viktig del av vårt demokratiske system og er beskyttet i vår grunnlov.Det hele startet med at Dagbladet publiserte et bilde av Muhammed.

Tegningen

Tegningen som var på bildet Dagbladet viste, viste Muhammed som en gris mens han skriver Koranen. Dette var ikke en av de tegningen Jyllandsposten publiserte, men etter det jeg har forstått en tegning laget av en israelsk nybygger. Tegningene i Jyllandsposten hadde en brodd f.eks. mot de som sprenger bomber og hevder de gjør det i Muhammeds navn. Den tegningen Dagbladet viste hadde ikke noen slik brodd, den var bare egnet til å fornærme. Hvis jeg har forstått det jeg hørte på radio riktig, er den dessuten blitt forbudt i Israel. Jeg har imidlertid ikke vært istand til å finne noe belegg for dette.

Dagbladet

Grunnen til at tegningen ble avbildet var at de hadde fått vite at det var en lenke til den fra en gruppe på Facebook for PST. Det var Arfan Bhatti som gjorde dem oppmerksom på lenken, og som også lot Dagbladet ta et bilde av seg mens han ser på tegningen på en skjerm. Hva som enn kan ha vært Bhattis grunn til å tillate dem ta det bildet, må han da ha ant at avisen kunne komme til å bruke det. I mine øyne er han i det minste medskyldig i bruken. Det kan betegnes som smakløst av Dagbladet at de viste bildet, men de er i sin fulle rett. De har dessuten aldri vært spesielt fintfølende overfor kristne, så noen muslimhets kan ikke jeg se at dette er en del av.

Demonstrasjonen

Det kom til protester mot Dagbladet. Først en slags streik blant drosjesjåfører, senere en massedemonstrasjon hvor enkelte reporter sier 3000 deltok. Dette gikk fredelig for seg, og hele saken kunne ha endt der. Imidlertid var det en av de som holdt appell som benyttet sin ytringsfrihet til å komme med en advarsel på en måte som også kunne tas som en trussel.

Mohyeldeen Mohammad

Det var Mohyeldeen Mohammad som holdt appellen, og som etterpå ble intervjuet i Klassekampen. Der ble han spurt om en steining, som han sa var grei siden vedkommende var homofil. Det var helt i tråd med Islam at han da ble steinet. Dette utløste anmeldelse for trusler.Det utløste også at en lang rekke muslimer tok avstand.

Ytringsfriheten

Ytringsfriheten har i denne saken vært nyttig. Den har tydeliggjort for oss som tilhører majoriteten her i Norge at det er meningsforskjeller innad i minoriteten. Den har vist både majoriteten og minoriteten at det finnes også hos oss noen som har ekstreme meninger, og den har vist oss i majoriteten at disse ekstreme meningene tilhører kun et lite mindretall av minoriteten. Den har dessuten fått minoriteten til å se at her må de selv gjøre noe med disse ekstreme meningene. Nå skal det være en demonstrasjon i hjembyen til Mohyeldeen Mohammad, Larvik, for å ta avstand fra hans meninger. Det er den riktige måten å bekjempe ekstreme meninger på, ved klart å ta avstand fra meningene. Derfor er det farligste vi kan gjøre å forsøke å forby de som har ekstreme meninger å ytre dem.

Read Full Post »

I Aftenposten fortelles det at tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund mener vi bør avkriminalisere narkotika, og at det i Danmark skal deles ut gratis heroin. Begge deler er tegn på at den narkotikapolitikken vi lenge har ført har slått feil, og at det er på tide med en ny politikk. Vi klarer ikke å holde narkotika ute av våre fengsler, så hvordan kan noen tro at vi skal klare å holde den ute fra landet.

Det er noen bakmenn som tjener enorme penger på smugling og omsetning. Penger tjenes også av de som smugler og de som driver med omsetning i det små. Enkelte av disse siste blir tatt og havner i fengsel, men bakmennene sitter tydeligvis stort sett trygt.

En ny politikk bør ta sikte på å ramme nettopp disse som idag tjener penger. En mulighet for det er å gå i konkurranse med den ulovlige omsetningen. Gratisutdelingen i Danmark vil bidra på den måten. Jeg tror det er en riktig politikk. Det må selvsagt ordnes på en måte som ikke bidrar til rekruttering av nye brukere, balansert mot det at det skal være tilstrekkelig mye mindre penger å tjene på rekrutteringen. For akkurat som det smugles alkohol og sigaretter idag på tross av at begge dele selges lovlig, vil en lovlig måte å skaffe seg narkotika på ikke stoppe smuglingen.

Hvor blir det av de narkomane i dette? Det skulle ikke være noen grunn til at de skal få det verre enn de har det idag. Det må selvsagt finnes hjelpetiltak for de som ønsker å komme ut av avhengigheten. Hvis vi også, som danskene, kunne ta sikte på å få et par hundre nåværende narkomane ut av avhengigheten av kriminalitet for å dekke det daglige behovet, ville den senkede småkriminaliteten alene betale svært mye av kostnadene av den daglige utdelingen.

Dagens politikk har definitivt ikke løst problemet. Å fortsette den uten endringer er i det beste fall naivt. Det er på tide å skaffe en ny narkotikapolitikk.

Read Full Post »

Older Posts »